Robert Tarka, Zdzisława Tarka

Osobliwości geologiczne gminy Przeworno

Na terenie gminy Przeworno znajdują się jedne z najbardziej atrakcyjnych, z geologicznego punktu widzenia, obszary bloku przedsudeckiego, w tym najciekawsze pod tym względem Wzgórza Strzelińskie. Skomplikowana budowa geologiczna gminy Przeworno przyczyniła się do tego, że na tym terenie występują skały o różnej genezie. Są to zarówno skały magmowe, osadowe jak i przeobrażone. Wychodnie tych skał są zlokalizowane w różnych częściach gminy i mogą one stanowić interesującą atrakcję turystyczną lub miejsca docelowych wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych. Niestety w wielu przypadkach miejsca te są zaniedbane, zarośnięte roślinnością czy zaśmiecone i czasem z trudem można dojrzeć interesujące nas skały. Jeżeli podejmie się działania mające na celu przywrócenie funkcjonalności tym miejscom, turyści będą mogli tu przyjeżdżać nie tylko po to aby obcować z przyrodą ożywioną, ale również po to aby podziwiać osobliwości geologiczne gminy Przeworno.

 

wybierz na mapie atrakcję  

Przeworno - kamieniolom wapieni krystalicznych (marmurów) Rozdroze pod Gromnikiem - skaly wapienno-krzemianowe Jeglowa - kamieniolom kwarcytu Garnczarek - gnejsy ze Strzelina Krysztalowa Góra - krysztal górski Krzywina - kwarcyt daktylowy Gromnik - granity Borowa - lupki lyszczykowo-syllimanitowo-kwarcowe, tlenki zelaza Kalinka - tonality Kaszówka - glazy narzutowe Dolina kopalna Krynki Dobroszów - zródlo Diabelska Kregielnia - lessy Przeworno - kaolinit Dobroszów - bazalt Podkład: Wzgórza Strzelińskie. Mapa turystyczna 1:40 000 Wydawnictwo PLAN


Trochę o historii geologicznej

 

Osobliwości geologiczne

1. Garnczarek – gnejsy ze Strzelina
2. Przeworno – kamieniołom wapieni krystalicznych (marmurów).
3. Rozdroże pod Gromnikiem – skały wapienno-krzemianowe
4. Jegłowa – kamieniołom kwarcytu
5. Krzywina – kwarcyt daktylowy
6. Kryształowa Góra – kryształ górski
7. Borowa – łupki łyszczykowo-syllimanitowo-kwarcowe, tlenki żelaza
8. Gromnik – granity
9. Kalinka – tonality
10. Dobroszów – bazalt
11. Przeworno – kaolinit
12. Dolina kopalna Krynki
13. Kaszówka – głazy narzutowe
14. Diabelska Kręgielnia – lessy
15. Dobroszów - źródło

Materiały zamieszczone na tych stronach mają charakter informacyjny i niejednokrotnie wymagają weryfikacji i uzupełnień